нилектапринт предлага пълен цикъл от полиграфически услуги -
графичен дизайн, предпечат, експонация, печат и довършителни
операции на печатни продукти като книги, каталози, листовки,
дипляни, папки, плакати, календари, формуляри.

Над 20-годишният ни опит ни позволява да сме конкурентни
в предлаганото съотношение цена/качество както при малки,
така и при големи тиражи.

Наши клиенти са фирми от редица сектори: хранително-вкусова
промишленост, текстил, машиностроене, туризъм, търговия,
здравеопзване, общини, неправителствени организации,
рекламни агенции, издателства.